Home   Events   News   Articles   Gallery   Forum   Feedback   Contact Us   Donation   Login
Jainism
Origin of Jainism
Jain History
Jain Festivals
Jain Teerth's
Jain Teerthankars
Vegetarianism
Veg - Great Men View
Veg Restaurants
Jain Pujans
Mangalacharan
BhaktamerJi
Meri Bhavna
Jain Prashanavali
Circle Of Karma
Jain Yuva Manch
Beginning of Puja|| Dev Shastra Guru Puja|| Aadinath Bhagwan Puja|| Chandraprabhu Bhagwan Puja|| Pushpadant Bhagwan Puja|| Shantinath Bhagwan Puja|| Parasnath Bhagwan Puja|| MahavirBhagwan Puja|| Chubeesi Puja|| Ratnatraya Puja|| Solah Karan Puja|| Panchmeru Puja|| Nandeeshwar Puja

Shree Solahkaaran Puja


Solah-kaaran bhaay teerthankar je bhaye.
Harshe indra apaar meru pai le gaye.
Poojaa kari nij dhanya lakhyo bahu chaavsaun.
Hamhoo shodash-kaaran bhaavain bhaavsaun.

Om Hrim Darshan vishuddhyaadi shodash kaaranaani Atra Avatar avatar Sanvaushat.
Om Hrim Darshan vishuddhyaadi shodash kaaranaani Atra Tishtha Tishtha thah thah.
Om Hrim Darshan vishuddhyaadi shodash-kaaranaani Atra Mam Sannihito Bhav bhav vashat

Kanchan-jhaari nirmal-neer, poojon jinver gun-gambheer.
Param guru ho jai jai naath param guru ho.
Darash-vishuddhi bhaavnaa bhaay solah teerthankar-pad-daay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.

Om Hrim Darshanvishuddhi Vinaysampannataa Sheelvrateshvanatichaar Abheekshnagyaanopyog Samveg Shaktitastyaag Tapah Saadhusamaadhi Vai yaavrityakaran Arhadbhakti Aachaaryabhakti Bahushrutbhakti Pravchanbhakti Aavashyakaaparihaani Maargprabhaavnaa Pravachanvaat salyeti teerthankaratkaaranebhyo janma jaraa mrityu vinaashanaay jalam nirvapaameeti swaaha.

Chandan ghason kapoor milaay, poojon shrijinvar ke paay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.
Darash-vishuddhi bhaavnaa bhaay solah teerthankar-pad-daay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.

Om Hrim darshanvishuddhyaadi shodash-kaaranebhyo sansaar-taap vinaashanaay chandanam nirvapaameeti swaaha.

Tandul dhaval sugandh anoop, poojon jinvar tihun jag-bhoop.
Param guru ho jai jai naath param guru ho.
Darash-vishuddhi bhaavnaa bhaay solah teerthankar-pad-daay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.

Om Hrim darshanvishuddhyaadi shodash-kaaranebhyo akshay-pad praaptaye akshatam nirvapaameeti swaaha.

Phool sugandh madhup-gunjaar, poojon jinvar jag-aadhaar.
Param guru ho jai jai naath param guru ho.
Darash-vishuddhi bhaavnaa bhaay solah teerthankar-pad-daay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.

Om Hrim darshanvishuddhyaadi shodash-kaaranebhyo kaam-baan vindhwansnaay pushpam nirvapaameeti swaaha.

Sadnevaj bahuvidhi pakvaan, poojon shrijinvar gunkhaan.
Param guru ho jai jai naath param guru ho.
Darash-vishuddhi bhaavnaa bhaay solah teerthankar-pad-daay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.

Om Hrim darshanvishuddhyaadi shodash-kaaranebhyo kshudaa rog vindhwansnaay naivedyam nirvapaameeti swaaha.

Deepak-jyoti timir chhaykaar, poojun shrijin kevaldhaar.
Param guru ho jai jai naath param guru ho.
Darash-vishuddhi bhaavnaa bhaay solah teerthankar-pad-daay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.

Om Hrim darshanvishuddhyaadi shodash-kaaranebhyo mohaandhakaar vinaashnaay deepam nirvapaameeti swaaha.

Agar kapoor gandh shubh kheya,shrijinvar aage mahkaya.
Param guru ho jai jai naath param guru ho.
Darash-vishuddhi bhaavnaa bhaay solah teerthankar-pad-daay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.

Om Hrim darshanvishuddhyaadi shodash-kaaranebhyo ashta-karm dahanaay dhoopam nirvapaameeti swaaha.

Shriphal aadi bahut phalsaar, poojon jin vaanchhit daatar.
Param guru ho jai jai naath param guru ho.
Darash-vishuddhi bhaavnaa bhaay solah teerthankar-pad-daay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.

Om Hrim darshanvishuddhyaadi shodash-kaaranebhyo moksh-phal praaptaye phalam nirvapaameeti swaaha.

Jal-phal aathon darab charhaay, ‘Dhyaanat’ varat karo man laay.
Param guru ho jai jai naath param guru ho.
Darash-vishuddhi bhaavnaa bhaay solah teerthankar-pad-daay
Param guru ho jai jai naath param guru ho.

Om Hrim darshanvishuddhyaadi shodash-kaaranebhyo anarghya pad praaptaye arghyam nirvapaameeti swaaha.

Jaimaala

Shodash-kaaran gun karai, harai chaturgati-vaas.
Paap-punya sab naashke, gyaan-bhaan parkaash.

Darashvishuddhi dhare jo koee, taako aavaagaman na hoee.
Vinay mahaa dhaare jo praani, shiv-vanitaa ki sakhee bakhaani.

Sheel sadaa dirh jo nar paalai, so auran kee aapad taalai.
Gyaanaabhyaas karai manmaahin, take moh-mahaatam naahin.

Jo samveg bhaav vistaarai, surag-mukati-pad aap nihaarai.
Daan deya man harash vishekhai, ihbhav jas parbhav sukh dekhai.

Jo tap tape khape abhilaasha,chore karam-shikhar guru bhaasha.
Saadhu samaadhi sadaa man laavai, tihun jag bhog bhogi shiv jaavai.

Nish-din vaiyaavritya karaiyaa, so nihachai bhav-neer tiraiyaa.
Jo arhant-bhagati man aanai, so jan vishaya kashaay na jaanai.

Jo aachaaraj bhagati karai hai, so nirmal aachaar dharai hai.
Bahushrutvant-bhagati jo karaee, so nar sampooran shrut dharaee.

Pravchan bhagati karai jo gyaata, lahai gyaan paramaanand daata.
Shat aavashya kaal jo saadhai, so hee ratnatraya aaraadhai.

Dharam prabhaav karai je gyaani, tin shiv-maarag reeti pichhaani.
Vatsal ang sadaa jo dhyaavai, so teerthankar padvee paavai.

Om Hrim darshanvishuddhyaadi shodash-kaaranebhyo mahaarghyam nirvapaameeti swaaha.

Ehee solah bhaavnaa, sahit dharai vrat joy.
Dev-indra-nar-vandya-pad, ‘Dyaanat’ shiv-pad hoy.

Pushpaanjalim kshipet, ityaasheervaadah..

Home - Greetings - Feedback - Events - Contact
Copyright Shri Jain Mandir Ji, 2011. All Rights Reserved
Designed By:Triple T